Team-ontwikkeling

Inspirerende programma's op buitengewone locaties waarin persoonlijke ontwikkeling, vertrouwen en vriendschap bij elkaar komen.

Leiderschapsreis.com contact

Teamontwikkeling op bijzondere locaties

Voor organisaties die zichzelf als koploper zien en willen investeren in authentiek leiderschap. Die op een zinvolle manier invulling willen geven aan hun succes of een andere manier van werken of een eigen thema willen inbrengen. En die de ontwikkeling van hun medewerkers niet los zien van ontwikkelingen in de maatschappij.

Elk traject is maatwerk waarin we vol overgave samen met u en onze partners overzee en coaches werken aan ontwikkeling. 

Voor teams waarin vertrouwen en veiligheid ontbreken of nog pril zijn.

Voor teams of MT's die zich willen bezinnen op hun visie of strategie of die een veranderingsproces ingaan.

Voor bedrijven die het aandurven om een tijdje op een andere locatie te werken, vanuit daar en met de business bezig te zijn en met een maatschappelijk project, organiseren wij graag een programma op maat.

Zie ook www.leiderschapsreis.com

 

Over het waarom, wat en hoe van onze speciale leiderschapsreizen zie de speciale website. website leiderschapsreis

Bevlogen Teams

Ik ben tevens partner van Bevlogen Teams. Wij organiseren Inspirerende ‘vliegreizen’ om teamperformance en bevlogenheid te vergroten

Bevlogen en betrokken medewerkers maken het verschil in een organisatie. Tel daarbij op de toenemende concurrentie door globalisering en digitalisering. Ten slotte staan de (hiërarchische) structuren onder druk: zelfsturende teams zetten de trend. Het is duidelijk dat (project) managers, managementteams en andere leiders voor een uitdagende taak staan om in deze situatie het best uit mensen te halen. Bevlogen Teams helpt.

We bieden:

 • Aandacht voor focus en bevlogenheid in een team
 • Een duurzame oplossing bij ‘gedoe’ in teams
 • Behoudt van teamgeest en bevlogenheid tijdens veranderingen
 • Visieontwikkeling en de vertaling naar concrete doelen waar teamleden graag aan bijdragen
 • Reflecteren en verdiepen in een zakelijke context

 Bevlogen Teams levert:

 • Ondersteuning bij organisatieverandering
 • Duurzame samenwerking en betere teamperformance
 • Helderheid in rolverdeling en onderlinge afspraken
 • Verbinding tussen directie en werkvloer
 • Meer plezier!

Onze ‘vliegreizen’

In een vliegreis doorlopen we  9 fasen.

start-vlucht-landing

1 Briefing: kennismaking, contact en contract
2  Boarding: analyse op basis van gesprekken en ‘meelopen op de werkplek’. Wat is hier werkelijk gaande?
3 Taxiing: de afspraak over de exacte doelstelling en resultaat en de effort van alle betrokkenen.
4 Take-off: indien nodig ondersteuning bij visievorming die het hart raakt van medewerkers.
5  Flight: uitvoering van de voorgestelde interventies en begeleiding van de leidinggevende (gedrag – trainen van de verbeelding – technieken – inspiratie) op de werkvloer
6  Landing: teamworkshops: workshops o.a. in de vorm van vliegreizen.
7  Taxiing: bekrachtiging van afspraken, keuzes en condities
8  De-boarding: plan voor uitvoering en bijsturing.
9  De-briefing: evaluatie afronding en indien gewenst intervisie en/of individuele coaching.

 

Kenmerken en voordelen van onze programma's

 • intercultureel
 • zinvol
 • verwondering
 • plezier
 • samenwerking
 • menselijk
 • lage investering
 • spelen
 • ontroering
 • ontdekken
 • respect
 • pr-waarde
 • creativiteit
 • eenvoud
 • kleinschalig
 • origineel
 • lange doorwerking
 • trots