Psychosynthese

Wie ben jij?, wat is jouw potentieel en hoe kan je hier concreet vorm aan geven in leven en werk

Coaching Leiderschapsreizen

Psychosynthese

Psychosynthese is een optimistische transpersoonlijke psychologie, ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974). Psychosynthese is een ontwikkelingsweg die je helpt te ontdekken wie je werkelijk bent, wat je potentieel is en hoe je hier concreet vorm aan kunt geven in je leven en werk.
Commundo Coaching maakt gebruik van elementen uit de psychosynthese. Psychosynthese is een positieve psychologie die kijkt naar mogelijkheden en talenten in plaats van (alleen maar) naar problemen. Het geeft je inzicht in de meerdere kanten van jezelf in je dagelijks functioneren en hoe daar leiding aan te geven. Je wordt dirigent van je eigen orkest:). Ook verbindt het je met je drijfveren en verlangens en helpt je zo om bewuste keuzes te maken. Wat ik (Yolande van Wijk) er erg leuk aan vond is het gebruik maken van oefeningen, tekenen, symbolen, meditatie. Dat heeft mij op een leuke manier heel erg geholpen om wat meer uit mijn hooft te komen en contact te maken met mijn gevoel. Dat geeft mij rust en meer verdieping in relaties met anderen.
De synthese heeft voor mij vele facetten zoals het (ontbreken van) samenspel tussen liefde en wil en de rol van mildheid hierin. Het heeft ook betrekking op de verbinding tussen hoofd, hart en lichaam en het effect van het ene deel op het andere. Op Oosterse en Westerse levenswijzen en filosofie. Op mijn dagelijks functioneren en hoe en of dat aansluit bij mijn levensmissie. Kortom er valt nog veel te reizen en ontdekken in mijzelf en bij jou. Dat te delen maakt het leven zo de moeite waard.

 

Martin Buber:

Bij zichzelf beginnen en zich niet met zichzelf bezighouden.

“Waarom? Waarom moet ik mij op mijzelf bezinnen, waarom mijn wezen tot eenheid brengen? Het antwoord luidt: niet ter wille van mijzelf. Bij zichzelf beginnen maar niet bij zichzelf eindigen, van zichzelf uitgaan maar niet naar zichzelf toestreven, zichzelf zijn maar niet met zichzelf bezig zijn”

Daar waar men staat:

“Er is iets dat men op een enkele plaats ter wereld kan vinden. Het is een grote schat, men kan hem de vervulling van het bestaan noemen. En de plaats waar deze te vinden is, is de plaats waar men staat. God toelaten. Men kan Hem slechts daar toelaten waar men staat, waar men werkelijk staat, daar waar men leeft, waar men zijn ware leven leeft. Onderhouden wij een heilige omgang met de ons toevertrouwde kleine wereld, helpen wij in dit deel van de schepping waarin wij leven de heilige zielssubstantie tot voleinding te komen, dan vestigen wij op onze plaats een vaste woonstede Gods, dan laten wij God toe”.

Eenieder draagt een schat in zich. Wat een paradox, om te komen op een plaats waar men staat gaat men op zoek, op reis. Met een enorme omweg komt de rabbi bij de schat in zijn eigen huis. Dichterbij had die schat niet kunnen zijn. Had hij dus niet van huis hoeven gaan? Alleen door de wereld in te gaan en anderen te ontmoeten ontdekt de rabbi uit de parabel dat hij de schat altijd al had. Om de schat te ontdekken heb je dromen nodig of geruchten en ook goede aanwijzingen voor het zoeken naar de juiste plek van anderen. En wat is de schat, dat is meer dan geluk, dat is verlichting, je afkomst en bestemming herkennen, de weg van je ziel volgen, je leven tot vervulling brengen. Dat vraagt om ontvankelijkheid, om leven in het hier en nu.